Spolek Hájovna vznikl na podzim roku 2015 na základě občanských aktivit lidí z  Cibulek, kteří chtějí zachovat odkaz pasovského biskupa Leopolda Leonharda Thuna von Hohensteina. Dalším cílem spolku je podílet se na zachování a ochraně přírodního parku Košíře-Motol pro jeho přírodní, krajinné a estetické hodnoty. Důležitý je i pro zdraví obyvatel Prahy. Jeho lesy a louky vytváří příznivé ovzduší v suchém znečištěném klimatu města a se severozápadními větry odsud proudí do centra Prahy čistý vzduch.

Romantický park biskupa Hohensteina, který je součástí přírodního parku Košíře–Motol, je ve vlastnictví města, ale samotný zámeček je v rukou společnosti Cibulka, a. s., která ho navzdory jeho kulturní hodnotě nechává už 25 let chátrat. Usedlost i park, byly 3. 5. 1958 prohlášeny za kulturní památku.

Leopolda Leonharda Thun von Hohensteina a nejspíš i autora návrhu klasicistního zámečku a okolního romantického parku se sochami a drobnou zahradní architekturou vnímají místní lidé jako jednu z nejvýznamnějších postav košířské historie. Usedlost je důležitou součástí našeho života na Cibulkách. Jsme přesvědčeni, že odkaz Leopolda Leonharda Thuna von Hohensteina si zaslouží jiný osud než rozpad a zapomnění.


2.8. Bosonohá stezka v hájovně od 10,00 do 18,00 hodin

Přijďte do Hájovny i o prázdninách! Ve čtvrtek 2.8. celý den (od 10 do 18 hodin) budeme vytvářet BOSONOHOU STEZKU. Přineste kamínky, mušličky, piliny, písek… nebo jen přijďte a společně to nasbíráme, nasypeme a pořádně vyzkoušíme. Těší se na vás Monika Veverková ze Spolku Hájovna  

Svatojánská oslava mapa

23.6. Svatojánská oslava na Cibulce