Spolek Hájovna vznikl na podzim roku 2015 na základě občanských aktivit lidí z  Cibulek, kteří chtějí zachovat odkaz pasovského biskupa Leopolda Leonharda Thuna von Hohensteina. Dalším cílem spolku je podílet se na zachování a ochraně přírodního parku Košíře-Motol pro jeho přírodní, krajinné a estetické hodnoty. Důležitý je i pro zdraví obyvatel Prahy. Jeho lesy a louky vytváří příznivé ovzduší v suchém znečištěném klimatu města a se severozápadními větry odsud proudí do centra Prahy čistý vzduch.

Romantický park biskupa Hohensteina, který je součástí přírodního parku Košíře–Motol, je ve vlastnictví města, ale samotný zámeček je v rukou společnosti Cibulka, a. s., která ho navzdory jeho kulturní hodnotě nechává už 25 let chátrat. Usedlost i park, byly 3. 5. 1958 prohlášeny za kulturní památku.

Leopolda Leonharda Thun von Hohensteina a nejspíš i autora návrhu klasicistního zámečku a okolního romantického parku se sochami a drobnou zahradní architekturou vnímají místní lidé jako jednu z nejvýznamnějších postav košířské historie. Usedlost je důležitou součástí našeho života na Cibulkách. Jsme přesvědčeni, že odkaz Leopolda Leonharda Thuna von Hohensteina si zaslouží jiný osud než rozpad a zapomnění.


Sázíme u hájovny

Přímo před hájovnou včera děti ze školky v Beníškové sázely sazeničky zeleniny (kedlubny, květák, zelí, brokolice, salát, hrášek). Kvetetoucí záhony jsou také dílem dětí z MŠ. Ještě budeme sázet cibulku, brambory a jahody. Vzadu za hájovnou vznikají komunitní záhony. Ty mají do kvetení ještě chvilku, zatím se řeší kompost, konstrukce záhonu, sudy na vodu.

Výtvarné odpoledne – hostina 27.4. od 14.30 hod.

Srdečně zvu na přípravu společné „hostiny“ v rámci výtvarných odpolední v Hájovně. Dne 27.4 v pátek v rozmezí mezi 14.30-17.00 vás budu čekat v Hájovně a doufám, že jarní sluníčko nám vydrží. Pojďme si vyrobit dobroty které máme rádi a les dá. Každý podle své chuti. Pokud můžete a víte, potvrďte účast na mail hajovna.cibulka@volny.cz, Celý článek…

Výtvarné dílny v hájovně – program