Nová bosonohá stezka u hájovny – přijďte!

Přijďte si vyzkoušet bosonohou stezku u Hájovny na Cibulkách. Dopřejte svým nohám masáž 11 různých povrchů. Prosíme vás pouze o dodržení několika pravidel:

  • stezkou choďte pouze bosí
  • stezkou neběhejte, dochází k promíchávání různých povrchů
  • nešlapejte na rozdělovací kládičky, ještě nejsou zakotvené
  • nepřeskakujte vám nepříjemné povrchy, mohli byste ublížit sobě nebo stezce (pokud je opravdu nedokážete přejít, obejděte je)

 

Ještě bych chtěla moc poděkovat všem dětem, rodičům i prarodičům, kteří i v těchto vražedných vedrech neváhali vzít do ruky krumpáč či rýč nebo trpělivě sbírali žaludy, šišky či kůru a tak přispěli k vytvoření této bosonohé stezky.

 

Děkujeme a přejeme příjemné pochození!                                     Spolek Hájovna

Ve čtvrtek 21.6. od 14,30 hod mističky, lupy, síťky nebo cedníky a bosé nohy s sebou!!!

Změna – úterní bádání v rybníčku a potůčku u Diany, které jsme avizovali, se přesouvá na čtvrtek 21.6.

A bude to poslední výrobní čtvrtek v tomto školním roce.

Ale protože prázdniny jsou dlouhé a hlavně jsou tam volné celé dny, ne jen odpoledne, přijďte s námi 2.8. od 10 hodin tvořit bosonohou stezku. Klidně doneste oblázky nebo mušličky, které nasbíráte u moře nebo piliny ze zahrádky. A taky oběd, ať tam můžete pobýt celý den. 

 

Těšíme se na Vás

Monika Veverková a Hájovna

14.6. výlet na Vidouli s Jiřím Sádlem

Foto Libor Štěrba
 Přírodní, kulturní a opuštěné prostory ve městě: každý z nich je pro něco dobrý. Co skrývá vrch Vidoule? Jakou to zde má estetiku? Může být i beze změn funkční součástí města? Má být vše krásné a uspořádané? Je veřejný prostor pro všechny, anebo jen pro ty hodné, co se už přizpůsobili?

 

Sraz je ve čtvrtek 14.6. v 17:00 na zastávce Šafránkova (Bucharova ulice, směr Vypich). Předpokládaná délka je asi 2 hodiny. Po konci procházky bude možné posedět v hospodě U Petrů.

 

RNDr. Jiří Sádlo, CSc. (1958) studoval geobotaniku na Karlově Universitě. Na oddělení ekologie invazí Botanického ústavu AVČR se metodou rostlinné sociologie zabývá historickým a současným vývojem krajiny a vzájemnými vztahy  mezi lidmi a přírodou.  Proto se zajímá taky o předměstí, urbanismus, městskou přírodu a nepůvodní druhy.

Členové komunitního centra slabozrakých a nevidomých na procházce po parku Cibulka

V sobotu dopoledne jsme se prošli parkem Cibulka se členy komunitního centra slabozrakých a nevidomých. Povídali jsme si o parcích, o Cibulce, Hohensteinovi, objali pamětní dub, pohoupali jsme se na hřišti, vystoupili na věž i s fenkou Runou, poseděli v hájovně. U Diany jsme dali hádanku, jaká rasa psa jí sedí u nohou. Petr to hmatem poznal. Černá Runa se vykoupala v jezírku, Erik to měl zakázané, dlouho mu schnou chlupy. Všem se to moc líbilo, pejsky nevyjímaje.