Zveme na výtvarná tvořivá odpoledne. Přijďte si odpočinout od předvánočního shonu a užít si adventní čas s vašimi dětmi.

V termínech 5.12., 7.12., 9.12.,12.12. a 14.12., se v hájovně od 14.00 h. do cca 16.00 h. bude tvořit.

5.12. práce s papírem, výroba vánočních ozdob, materiál k dispozici na místě.

Tvořivá odpoledne se konají pod záštitou místostarosty MČ Praha 5 Lukáše Herolda.