V rámci akce Ukliďme Česko jsme s dobrovolníky a pod záštitou MČ Praha 5 uklízeli park Cibulka. Od trati a studánky k Dianě, poustevně, kolem usedlosti, rybníčka u Nepomuckého a zpět k Hájovně. Všem, kdo pomáhali, moc děkujeme. Kdo nemohl, byl mimo Prahu, má ještě v dubnu šanci, rádi poskytneme úklidové pytle, rukavice a pomůžeme, stačí zavolat, poslat e-mail, ale až po 11.4. Na fotografii nejsou všichni účastníci, ale jsou tam všechny odpadky.