Tento pátek od 15h vás zveme na další výtvarnou dílnu – malý plenérový výlet do nejbližšího okolí Hájovny. Téma: “zaznamenej co vidíš” (kresba poslepu, frotáž a další inspirace krajinou). Věkově  neomezeno…vlastní podložka či skicák výhodou.
Těší se na vás Madla Koděrová a Spolek Hájovna