O pravost Rukopisů Královédvorského a Zelenohorského se vedou spory již 200 let. Ani poslední průzkum, zaměřený především na stav obou rukopisů a koordinovaný v letech 2017/2018 MgA. Karlem Křenkem v Knihovně Národního muzea, nepřispěl k jednoznačnému závěru. Přijďte si poslechnout a prohlédnout 29.11. od 19,00 hodin do hájovny, čím vším již RKZ za 200 let od svého objevení musely projít a jaké to na nich zanechalo stopy. Přednáší MgA. Karel Křenek, restaurátor Knihovny Národního muzea.