Moc veliké díky všem, kteří přišli pomoci se zahradou hájovny. Za neděli jsme zvládli uklidit pozemek, shrabat listí, udělat nový komunitní záhon, osázet okolí hájovny cibulovinami, vykopat pařezy, vyčistit kanálky, vylepšit kolnu na nářadí, převozit zeminu. Celé rodiny se zapojily a pracovali zde i ti nejmenší. Vedle hromady dětí i 35 -40 dospělých. Byl to úžasný zážitek a máme z toho velikou radost. Poklona patří i profesionální obsluze grilu a autorům napečených dobrot.

Více fotek je k vidění na našem FB.