Žijí v dávných příbězích, na půdách, starých hradech, ve kmenech stromů, vodách studánek, potoků i říček, ale i ve zdech domů nebo skříních. Dobří duchové i ti zlomyslní a nevyzpytatelní.
Přijďte za námi v pondělí 30. 9. od 9,30 – 11, 00 hod do Hájovny a zjistíme víc.
Těší se na vás Kristina Hellerová a Hájovna