Nejlepší obchod s výtvarnými potřebami je náš cibulecký les. Do Hájovny ve čtvrtek nahrneme kůru, žaludy, bukvice, klacíky, vrtulky, šišky ….a kdo se nebojí nožíku a nebozízku je vítán. Náplastí máme dost. :))