Zveme na kávičku do Kavárny Hájovna v pátek 11.10 a v sobotu 12.10. Přijďte se seznámit s  projekty z kopce podanými v participačním rozpočtu Prahy 5 přímo s autorkami projektů.

Odkaz na hlasování:  https://vote.d21.me/cs/info/Praha5ParticipativniRozpocet2019

Projekt Hájovny podala Anna Salingerová, jedná se o návrh na úpravu Plácku před Hájovnou. Řešení tohoto prostoru přináší několik benefitů, jednak vzniká na Cibulkách další místo na hraní dětí a to i těch větších. Dále se řeší vstup do parku historickou alejí L.L.T.Hohensteina, čímž chceme logicky pokračovat v úpravě areálu hájovny L.L.T. Hohensteina, kde se nám úspěšně daří kultivovat zahradu a okolí. Vstup je bazbariérový.
Tento „plácek“ je vhodným místem k zastavení pro četné návštěvníky parku, k posezení ve stínu stromů, poslechu zpěvu ptactva. Do hájovny je to pár kroků a zde si můžete dojít na wc, umýt ruce nebo dát něco malého k pití. Celkově to dává smysl.