Srdečně zveme na zahájení Adventu s Košířskou Cibulačkou. Letos se koná u Hájovny a ne u kostela sv. Jana Nepomuckého. Šiřte prosím dále, ať se v neděli všichni sejdeme na jednom místě.