Pojďme si uklidit po zimě kopec! Od pátku 26.3. po obědě a po celý víkend budou před vraty Hájovny volně k dispozici pytle na úklid

Nejlépe si, prosím, vemte vlastní rukavice. Naplněné pytle s odpadem odkládejte na začátek aleje dubů vedoucích k Hájovně, hned za informační cedulí na křižovatce s ulicí U lesíka. Děkujeme!