SOS STROMY NA CIBULKÁCH

Pojďte prosím pomoci stromům v ulicích. Sucho je velké, stále se zvětšuje a stromy už nemohou víc dát najevo, že mají vody málo. Letos opět předčasně shazují listy, příští rok snad zase obrazí…ale třeba také už ne.

Nejvíce trpí javory a borovice, to jste si možná všimli. Čím výše po kopci nahoru, tím je situace horší. Ano, můžeme dávat podněty TSK a OŽP, ale pojďme prosím ještě k tomu vzít kýble a stromy zalít. Optimálně aspoň 4 kýble ke stromu a pěkně pomalu, aby se vsákla a dostala do trochu větší hloubky a neodtekla mimo kořenový systém. Nevadí, že třeba zaprší, naopak, ve vlhké půdě se pak i dešťová voda lépe udrží. Vezměte si třeba na starost jeden strom, dejte si na něj mašličku a lijte 4 kýble každý den. Je jedno, jestli je to strom mladý nebo starý, trpí všechny. Přelít nebo utopit ho v tuhle chvíli opravdu nemůžete. Více je lépe. Pro stromy v ulici V cibulkách určitě ano. 

Děkujeme! K připomínkám Spolku Hájovna se připojilo bezmála 500 lidí.

Vážení sousedé, spolek Hájovna se dlouhodobě zasazuje o ochranu životního prostředí v oblasti přírodního parku Košíře-Motol. Z toho důvodu jsme připomínkovali návrh Metropolitního plánu ohledně budoucnosti naší čtvrtě. 

Spolky Hájovna a Cibulka podávají mmj. připomínky proti návrhu Rady MČ P5 v oblasti ulice Na Pomezí, prosíme, dodejte jim váhu svým podpisem. Nejpozději do středy 29.6. 2022 včetně, na verandě Hájovny, U lesíka 5A. V příloze podpisové archy a připomínky, podepsané lze doručit do schránky Hájovny na spodních vratech. Trvalé bydliště v Praze podmínkou.

Cibulky jako rezidenční čtvrť v ohrožení tranzitní dopravou.

Rada MČ Praha 5 odsouhlasila 13.6. 2022 zásadní připomínky (předkladatel Mgr. Zdeněk Doležal ODS) k návrhu Metropolitního plánu. Pro občany Cibulek a Jinonic připravila stávající Rada nepříjemné překvapení. Navzdory letitým požadavkům místních obyvatel, Rada žádá o dvousměrný průjezd nezastavitelnou lokalitou, přírodním parkem v ulici Na Pomezí. Prakticky to znamená, že Cibulky se stanou tranzitní stokou dopravy. Odhady navýšení dopravního zatížení se pohybují v desítkách tisíců aut denně. Více viz http://www.cibulky.info/na-pomezi/.

Rada tyto připomínky podala, aniž by zohlednila názory místních občanů a spolků. Využila prakticky poslední možnost ovlivnit podobu města na dalších několik dekád, bez toho, aby o tom místní občany informovala. Kdyby připomínky Rady MČ Praha 5 byly akceptovány, jedná se o nevratnou změnu.