Od 1.7.2021 do 30.6.2023 je naše instituce realizátorem projektu „Komunitní centrum Hájovna“ s registračním číslem CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001784, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt si klade za cíl podpořit rodiče, děti a mládež v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím výchovně vzdělávacích, volnočasových, sociálně kulturních aktivit, včetně aktivit nízkoprahového charakteru, za účelem prevence sociálního vyloučení osob a zapojováním těchto osob do života místní komunity