Díky práci dobrovolníků a finanční podpoře MHMP, MČ Praha 5 a ČNFB pracujeme na následujících projektech

Knihovna a studovna

V budově hájenky o rozloze cca 20 m2 jsme otevřeli malou knihovnu a studovnu se zaměřením na přírodu, historii, dějiny umění a dětskou literaturu. V otevíracích časech hájovny je možné si prezenčně knihy zapůjčit a počíst si v interiéru nebo na zahradě. Vytvořili jsme informační mapy romantického parku, které jsou k vidění na tabuli před vstupem do hájovny a také přímo v hájence.

Komunitní zahrádka

Prostor kolem hájovny je ideální pro setkávání, tvoření, obdobnou náplň má komunitní zahrada hájovny Leopolda Leonharda Thuna von Hohenstein. Opravili jsme kůlnu na pracovní nástroje, vytvořilo se pískoviště a založili malé komunitní záhonky. V roce 2018 jsme založili vyvýšené záhony. Pokud máte zájem o svůj záhonek na kouzelném místě u hájovny, dejte nám vědět prostřednictvím mailu info@spolekhajovna.cz.

Jedlá zahrádka

Kultivujeme zanedbanou plochu před hájovnou. Jedlou zahrádka vzniká v předprostoru hájovny. Projekt, který navrhuje Ing. J. Souček průběžně konzultujeme s odborníky na ochranu památkové zeleně.

Realizujeme projekt Cibulka mezi Pasovem a Prahou v rámci kterého vyšla brožura o zakladateli Cibulky – biskupu a knížeti L.L.T. Hohensteinovi. Křest brožury za účasti hostů z německého Pasova proběhl v květnu 2019. Projekt je realizován díky finanční podpoře MČ Praha 5 a Česko-německého fondu budoucnosti.

Archiv

Založili jsme komunitní archiv fotografií a vzpomínek místních obyvatel. V současnosti probíhá jeho digitalizace. Pokud máte materiály (staré články, fotky, rodinné vzpomínky), které jsou zajímavé, týkají se oblasti Cibulek a chcete se o ně podělit, prosím, noste je v pátek od 14.00 do 16.00 do hájovny.

Další oblastí, kterou se spolek Hájovna zabývá je propagace a ochrana hodnot Přírodního parku Košíře-Motol. Společně s Českou geologickou službou připravujeme přednášky a procházky po geologických památkách v okolí. Pro další informace sledujte náš web sekci Novinky.