Díky práci dobrovolníků a finanční podpoře EU, HMP, MČ Praha 5 pracujeme na následujících projektech

Infocentrum parku

V hájovně jsme v září 2019 otevřeli Infocentrum parku, lze zde i nadále využít prezenčně naší knihovnu se zaměřením na přírodu, historii, dějiny umění a dětskou literaturu. Pořídit si brožuru nebo leták o zakladateli parku, tištěné mapy parku, včetně dětské úkolové a prohlédnout další zajímavé materiály např. odboru ochrany prostředí MHMP. V otevíracích časech viz. kontakty si lze počíst v interiéru nebo na zahradě. Vytvořili jsme informační mapy romantického parku, které jsou k vidění na tabuli před vstupem do hájovny a také přímo v hájence.

Komunitní centrum velká budova Hájovny

Na jaře 2021 proběhla kompletní rekonstrukce objektu velké budovy Hájovny. Dle návrhu ateliéru Andrle Architekti ji financoval majitel objektu hl.m.Praha, odbor hospodaření s majetkem. V budově probíhají kroužky pro místní děti, yoga pro seniory, dobrovolné kavárny, kurzy zdravého vaření. Od července 2021 realizujeme projekt Komunitní centrum Hájovna, který si klade za cíl podpořit rodiče, děti a mládež v nepříznivé sociální situaci a zapojit je mmj. do života místní komunity.

Komunitní zahrádka

Prostor kolem hájovny je ideální pro setkávání, tvoření, obdobnou náplň má komunitní zahrada hájovny Leopolda Leonharda Thuna von Hohenstein. Opravili jsme kůlnu na pracovní nástroje, vytvořilo se pískoviště a založili malé komunitní záhonky. V roce 2018 jsme založili vyvýšené záhony.

Jedlá zahrádka

Kultivujeme zanedbanou plochu před hájovnou. Jedlá zahrádka vzniká v předprostoru hájovny. Projekt, který navrhl Ing. J. Souček průběžně konzultujeme s odborníky na ochranu památkové zeleně.

Archiv

Založili jsme komunitní archiv fotografií a vzpomínek místních obyvatel. V současnosti probíhá jeho digitalizace. Pokud máte materiály (staré články, fotky, rodinné vzpomínky), které jsou zajímavé, týkají se oblasti Cibulek a chcete se o ně podělit, prosíme, noste je po domluvě do Hájovny.