Spolek Hájovna vznikl na podzim roku 2015 na základě občanských aktivit lidí z  Cibulek, kteří chtějí zachovat odkaz pasovského biskupa Leopolda Leonharda Thuna von Hohensteina. Dalším cílem spolku je podílet se na zachování a ochraně přírodního parku Košíře-Motol pro jeho přírodní, krajinné a estetické hodnoty. Důležitý je i pro zdraví obyvatel Prahy. Jeho lesy a louky vytváří příznivé ovzduší v suchém znečištěném klimatu města a se severozápadními větry odsud proudí do centra Prahy čistý vzduch.

Romantický park biskupa Hohensteina, který je součástí přírodního parku Košíře–Motol, je ve vlastnictví města, ale samotný zámeček je v rukou společnosti Cibulka, a. s., která ho navzdory jeho kulturní hodnotě nechává už více jak 25 let chátrat. Usedlost i park, byly 3. 5. 1958 prohlášeny za kulturní památku.

Leopolda Leonharda Thun von Hohensteina a nejspíš i autora návrhu klasicistního zámečku a okolního romantického parku se sochami a drobnou zahradní architekturou vnímají místní lidé jako jednu z nejvýznamnějších postav košířské historie. Usedlost je důležitou součástí našeho života na Cibulkách. Jsme přesvědčeni, že odkaz Leopolda Leonharda Thuna von Hohensteina si zaslouží jiný osud než rozpad a zapomnění.


Hurá, prázdniny! Čtení v úterý 26.6. od 9,30 hodin

Přijďte si počíst naposledy před prázdninami do příjemného stínu pod stromy u hájovny od 9, 30 hod. v úterý na téma prázdnin. Na pravidelné úterní čtení zve Kristina Hellerová

Tvořivá dílna – sádrové odlitky ve čtvrtek 20.6. od 14,40 hod.

Ve čtvrtek 20.6. proběhne v Hájovně tvořivá dílna, při níž si vyzkoušíme odlitky přímo z přírody. 14:30 – 17 hodin se na Vás těší Míša Vévodová

Aktuální program hájovny