Spolek Hájovna vznikl na podzim roku 2015 na základě občanských aktivit lidí z  Cibulek, kteří chtějí zachovat odkaz pasovského biskupa Leopolda Leonharda Thuna von Hohensteina. Dalším cílem spolku je podílet se na zachování a ochraně přírodního parku Košíře-Motol pro jeho přírodní, krajinné a estetické hodnoty. Důležitý je i pro zdraví obyvatel Prahy. Jeho lesy a louky vytváří příznivé ovzduší v suchém znečištěném klimatu města a se severozápadními větry odsud proudí do centra Prahy čistý vzduch.

Romantický park biskupa Hohensteina, který je součástí přírodního parku Košíře–Motol, je ve vlastnictví města, ale samotný zámeček je v rukou společnosti Cibulka, a. s., která ho navzdory jeho kulturní hodnotě nechává už 25 let chátrat. Usedlost i park, byly 3. 5. 1958 prohlášeny za kulturní památku.

Leopolda Leonharda Thun von Hohensteina a nejspíš i autora návrhu klasicistního zámečku a okolního romantického parku se sochami a drobnou zahradní architekturou vnímají místní lidé jako jednu z nejvýznamnějších postav košířské historie. Usedlost je důležitou součástí našeho života na Cibulkách. Jsme přesvědčeni, že odkaz Leopolda Leonharda Thuna von Hohensteina si zaslouží jiný osud než rozpad a zapomnění.


Magdalena Dobromila Rettigová – nejen kuchařka 13.12. od 19,00 hodin

Monika Veverková ve čtvrtek k večeru představí Magdalenu Dobromilu Rettigovou (1785-1845), která žila v době, kdy vznikal cibulecký park a rozhodně se její životní zájem a rozhled neomezoval pouze na zkoušení nových kuchařských receptů. Přijďte si poslechnout některé její básně, neveřejné názory na manželství a možná i ochutnat cukroví podle jejího receptu. Ve čtvrtek 13. prosince od Celý článek…

Čtvrtek 13.12. od 14,30 hod. výroba papírového modelu hájovny s Monikou Veverkovou

Přijďte si ve čtvrtek 13. prosince od 14:30 do 17 hodin vyrobit papírový model hájovny na Cibulkách. Výroba modelu je pro děti od cca 6 let, ale můžete přijít i s mladšími dětmi něco si přečíst zahrát hru či jen tak předvánočně posedět a popovídat. Vlastní nůžky výhodou.

Právě jsme navrtali novou mapu romantického parku, přijďte se podívat!

Nová informační mapa parku je k vidění u hájovny na venkovní tabuli. Mapu nakreslil Štěpán Bartošek a dal si s ní velkou práci. Přijďte se na ní podívat! Na jejím vzniku spolupracovali členové spolku, historik Míla Mann a nevznikla by bez finanční podpory Magistrátu hl.m. Prahy.