Spolek Hájovna vznikl na podzim roku 2015 na základě občanských aktivit lidí z  Cibulek, kteří chtějí zachovat odkaz pasovského biskupa Leopolda Leonharda Thuna von Hohensteina. Dalším cílem spolku je podílet se na zachování a ochraně přírodního parku Košíře-Motol pro jeho přírodní, krajinné a estetické hodnoty. Důležitý je i pro zdraví obyvatel Prahy. Jeho lesy a louky vytváří příznivé ovzduší v suchém znečištěném klimatu města a se severozápadními větry odsud proudí do centra Prahy čistý vzduch.

Romantický park biskupa Hohensteina, který je součástí přírodního parku Košíře–Motol, je ve vlastnictví města, ale samotný zámeček je v rukou společnosti Cibulka, a. s., která ho navzdory jeho kulturní hodnotě nechává už více jak 25 let chátrat. Usedlost i park, byly 3. 5. 1958 prohlášeny za kulturní památku.

Leopolda Leonharda Thun von Hohensteina a nejspíš i autora návrhu klasicistního zámečku a okolního romantického parku se sochami a drobnou zahradní architekturou vnímají místní lidé jako jednu z nejvýznamnějších postav košířské historie. Usedlost je důležitou součástí našeho života na Cibulkách. Jsme přesvědčeni, že odkaz Leopolda Leonharda Thuna von Hohensteina si zaslouží jiný osud než rozpad a zapomnění.


POZOR ZMĚNY V TOMTO TÝDNU V PROGRAMU

Z důvodu nemoci se ve středu 20.11. nekoná Madlina dílna – Chagallův létající svět. Naopak se koná dílna se včelím voskem ve čtvrtek 21.11. od 14:00 hodin, venku se budou odlévat ozdoby a svíčky, modelovat atd., věk 3+ s doprovodem.

KAVÁRNA HÁJOVNA PRO SENIORY každý čtvrtek od 10:00 do 12:00 hodin

Přijďte si posedět a popovídat k nám do nové budovy hájovny. K dispozici archivní fotografie, společenské hry. Káva čaj 10,- Kč a malá sladkost k zakousnutí. Začínáme 7.11. Šiřte dále mezi naše seniory!

Program Hájovny na listopad