Spolek Hájovna vznikl na podzim roku 2015 na základě občanských aktivit lidí z  Cibulek, kteří chtějí zachovat odkaz pasovského biskupa Leopolda Leonharda Thuna von Hohensteina. Dalším cílem spolku je podílet se na zachování a ochraně přírodního parku Košíře-Motol pro jeho přírodní, krajinné a estetické hodnoty. Důležitý je i pro zdraví obyvatel Prahy. Jeho lesy a louky vytváří příznivé ovzduší v suchém znečištěném klimatu města a se severozápadními větry odsud proudí do centra Prahy čistý vzduch.

Romantický park biskupa Hohensteina, který je součástí přírodního parku Košíře–Motol, je ve vlastnictví města, ale samotný zámeček je v rukou společnosti Cibulka, a. s., která ho navzdory jeho kulturní hodnotě nechává už více jak 25 let chátrat. Usedlost i park, byly 3. 5. 1958 prohlášeny za kulturní památku.

Leopolda Leonharda Thun von Hohensteina a nejspíš i autora návrhu klasicistního zámečku a okolního romantického parku se sochami a drobnou zahradní architekturou vnímají místní lidé jako jednu z nejvýznamnějších postav košířské historie. Usedlost je důležitou součástí našeho života na Cibulkách. Jsme přesvědčeni, že odkaz Leopolda Leonharda Thuna von Hohensteina si zaslouží jiný osud než rozpad a zapomnění.


Dílnička pro menší – sádrový reliéf v pátek 20.9. v 16 hodin s Míšou

Sádrový reliéf – Co to je? A jak vzniká? Jednoduše s hravě si tuto sochařskou techniku představíme v pátek 20.9. v 16 hodin ve velké budově hájovny. Určeno pro děti 3-6 let v doprovodu rodičů. Jako předlohu pro téma „Můj Svět“ si přineste několik oblíbených drobných hraček, které se vejdou do kapsy. (Drobnosti nebudou nijak Celý článek…

Ve čtvrtek 19.9. Tvoření z přírody s Aničkou Salingerovou od 15,30 hod.

Nejlepší obchod s výtvarnými potřebami je náš cibulecký les. Do Hájovny ve čtvrtek nahrneme kůru, žaludy, bukvice, klacíky, vrtulky, šišky ….a kdo se nebojí nožíku a nebozízku je vítán. Náplastí máme dost. :))

Týden od 16.-20.9. program v malé a velké hájovně

V pondělí 16.9. dopoledne Montessori dílničky s Andreou Vodsloňovou pro nejměnší od 9,00 do 10,00 a od 10,30 do 11,30. Rodiče nebo jiný doprovod s sebou! V pondělí 16.9. od 15,30 do 17,30 začíná zahradní dílna s Alenou Adámkovou – Přijďte si vyzkoušet, že setí může být zábavná a tvůrčí věc. Zrecyklujte starý papír a Celý článek…