Spolek Hájovna vznikl na podzim roku 2015 na základě občanských aktivit lidí z  Cibulek, kteří chtějí zachovat odkaz pasovského biskupa Leopolda Leonharda Thuna von Hohensteina. Dalším cílem spolku je podílet se na zachování a ochraně přírodního parku Košíře-Motol pro jeho přírodní, krajinné a estetické hodnoty. Důležitý je i pro zdraví obyvatel Prahy. Jeho lesy a louky vytváří příznivé ovzduší v suchém znečištěném klimatu města a se severozápadními větry odsud proudí do centra Prahy čistý vzduch.

Romantický park biskupa Hohensteina, který je součástí přírodního parku Košíře–Motol, je ve vlastnictví města, ale samotný zámeček je v rukou společnosti Cibulka, a. s., která ho navzdory jeho kulturní hodnotě nechává už více jak 25 let chátrat. Usedlost i park, byly 3. 5. 1958 prohlášeny za kulturní památku.

Leopolda Leonharda Thun von Hohensteina a nejspíš i autora návrhu klasicistního zámečku a okolního romantického parku se sochami a drobnou zahradní architekturou vnímají místní lidé jako jednu z nejvýznamnějších postav košířské historie. Usedlost je důležitou součástí našeho života na Cibulkách. Jsme přesvědčeni, že odkaz Leopolda Leonharda Thuna von Hohensteina si zaslouží jiný osud než rozpad a zapomnění.


Čtvrtek 24.10. DESKOHERNA od 13,00 hodin KOUZLA PŘÍRODY – od 15,30 frotáž

Blíží se den, kdy vzpomínáme na své blízké zesnulé. Lord Wawrick však nedá svým pozůstalým spát, protože byl úkladně zavražděn a nikomu se zatím nepodařilo vypátrat jeho vraha. Pojďme se o to společně pokusit ve hře MYSTERIUM. Prosím, přijďte včas, hra je dlouhá a nedá se k ní později připojit. Těší se na vás pán Celý článek…

Středa 23.10. džungle v hájovně s Rousseauem a Madlou Koděrovou od 15,30 hodin

Rousseauova džungle to je zábava k pohledání: listy, květy, lví oči dokořán a papouščí křik. Pusťte fantazii na špacír a doražte v 15,30.

Čtení ve středu 23.10. s Kristinou Hellerovou od 9,30 hodin

Posledně jsme si povídali o tom, jak se dá doopravdy zachránit lidský život visící na vlasku i jak láska může člověka změnit k lepšímu. Ve středu nás čeká setkání s mužem, který pro nás proměnil Prahu v opravdový drahokam. Kdo to byl? Byl statečný? Velký, nebo spíše menšího vzrůstu? Co měl rád? A o čem Celý článek…