Spolek Hájovna vznikl na podzim roku 2015 na základě občanských aktivit lidí z  Cibulek, kteří chtějí zachovat odkaz pasovského biskupa Leopolda Leonharda Thuna von Hohensteina. Dalším cílem spolku je podílet se na zachování a ochraně přírodního parku Košíře-Motol pro jeho přírodní, krajinné a estetické hodnoty. Důležitý je i pro zdraví obyvatel Prahy. Jeho lesy a louky vytváří příznivé ovzduší v suchém znečištěném klimatu města a se severozápadními větry odsud proudí do centra Prahy čistý vzduch.

Romantický park biskupa Hohensteina, který je součástí přírodního parku Košíře–Motol, je ve vlastnictví města, ale samotný zámeček je v rukou společnosti Cibulka, a. s., která ho navzdory jeho kulturní hodnotě nechává už více jak 25 let chátrat. Usedlost i park, byly 3. 5. 1958 prohlášeny za kulturní památku.

Leopolda Leonharda Thun von Hohensteina a nejspíš i autora návrhu klasicistního zámečku a okolního romantického parku se sochami a drobnou zahradní architekturou vnímají místní lidé jako jednu z nejvýznamnějších postav košířské historie. Usedlost je důležitou součástí našeho života na Cibulkách. Jsme přesvědčeni, že odkaz Leopolda Leonharda Thuna von Hohensteina si zaslouží jiný osud než rozpad a zapomnění.


Thaumatrope, obrázky jako živé 28.3. 14:30- 17 hod. výtvarná dílna v Hájovně

Optických hraček, tedy těch, které využívají “nedokonalost” lidského oka, je hned několik druhů, my se však ve čtvrteční dílně zaměříme pouze na ty papírové, na ty, které si můžete snadno vytvořit, a vyzkoušet sami. Dílna je určena pro všechny, těší se na Vás Míša Vévodová

21.3. čtvrtek – odpolední zahradničení od 14,30 hod.

Přijďte si osázet záhonek na zahradu u Hájovny. Dáme tam hrášek a jahody? Nebo spíše květiny a bylinky? Můžete přinést semínky a počítejte s tím, že se určitě zablátíme.

Náš nový developerský počin hmyzí hotel ***** dokončen! Přijďte ho vycpat, děkujeme!