Spolek Hájovna vznikl na podzim roku 2015 na základě občanských aktivit lidí z  Cibulek, kteří chtějí zachovat odkaz pasovského biskupa Leopolda Leonharda Thuna von Hohensteina. Dalším cílem spolku je podílet se na zachování a ochraně přírodního parku Košíře-Motol pro jeho přírodní, krajinné a estetické hodnoty. Důležitý je i pro zdraví obyvatel Prahy. Jeho lesy a louky vytváří příznivé ovzduší v suchém znečištěném klimatu města a se severozápadními větry odsud proudí do centra Prahy čistý vzduch.

Romantický park biskupa Hohensteina, který je součástí přírodního parku Košíře–Motol, je ve vlastnictví města, ale samotný zámeček je v rukou společnosti Cibulka, a. s., která ho navzdory jeho kulturní hodnotě nechává už více jak 25 let chátrat. Usedlost i park, byly 3. 5. 1958 prohlášeny za kulturní památku.

Leopolda Leonharda Thun von Hohensteina a nejspíš i autora návrhu klasicistního zámečku a okolního romantického parku se sochami a drobnou zahradní architekturou vnímají místní lidé jako jednu z nejvýznamnějších postav košířské historie. Usedlost je důležitou součástí našeho života na Cibulkách. Jsme přesvědčeni, že odkaz Leopolda Leonharda Thuna von Hohensteina si zaslouží jiný osud než rozpad a zapomnění.


Brožura pokřtěna, děkujeme za hojnou účast!

V pátek jsme v hájovně slavnostně pokřtili brožuru o biskupu a knížeti LLTHohensteinovi, jeho statku a krajinném parku. Děkujeme ještě jednou všem za hojnou účast. Atmosféra v rozkvetlé zahradě byla velmi přátelská a uvolněná. Přijeli hosté z německého Pasova, autorka textu paní Dr. Irmhild Heckmann z Pasovské univerzity a zástupci Pasovského biskupství. Zahájili jsme povznášejícími tóny Celý článek…

23.5. od 14,30 se ladíme na prázdniny s Annou Salingerovou při výrobě prázdninového deníčku

Přijďte se ve čtvrtek pořádně připravit a naladit na prázdniny. Budeme vyrábět pro tyto účely prázdninový deníček z roztodivných materiálů věnovaných hodnými sousedy Štěchovskými. Věk neomezen, do deníčku se dá i kreslit.

Aktuální program hájovny