Spolek Hájovna vznikl na podzim roku 2015 na základě občanských aktivit lidí z  Cibulek, kteří chtějí zachovat odkaz pasovského biskupa Leopolda Leonharda Thuna von Hohensteina. Dalším cílem spolku je podílet se na zachování a ochraně přírodního parku Košíře-Motol pro jeho přírodní, krajinné a estetické hodnoty. Důležitý je i pro zdraví obyvatel Prahy. Jeho lesy a louky vytváří příznivé ovzduší v suchém znečištěném klimatu města a se severozápadními větry odsud proudí do centra Prahy čistý vzduch.

Romantický park biskupa Hohensteina, který je součástí přírodního parku Košíře–Motol, je ve vlastnictví města, ale samotný zámeček je v rukou společnosti Cibulka, a. s., která ho navzdory jeho kulturní hodnotě nechává už 25 let chátrat. Usedlost i park, byly 3. 5. 1958 prohlášeny za kulturní památku.

Leopolda Leonharda Thun von Hohensteina a nejspíš i autora návrhu klasicistního zámečku a okolního romantického parku se sochami a drobnou zahradní architekturou vnímají místní lidé jako jednu z nejvýznamnějších postav košířské historie. Usedlost je důležitou součástí našeho života na Cibulkách. Jsme přesvědčeni, že odkaz Leopolda Leonharda Thuna von Hohensteina si zaslouží jiný osud než rozpad a zapomnění.


V pátek 16.11. práce se včelím voskem, odlévání ozdob, výroba svíček od 14,30 hod.

V pátek bude Dagmar Šormová s dětmi vyrábět voňavé vánoční ozdoby a svíčky ze včelího vosku. Začínáme ve 14,30.  

Přijďte 18.11. do hájovny – slavíme svobodu a loučíme se se zahrádkou od 10.00

  V neděli 18.11. chceme protáhnout oslavy svobody na Cibulkách a zároveň udělat něco užitečného. Připravit zahradu na zimu, pobavit se a užít si pěkný podzimní den venku. Jste srdečně zváni od 10,00 hodin začínáme, na programu je krom práce i grilování s Pepem Brito. Těšíme se spolek Hájovna.

Výroba perníkových mýdel – pravidelná tvořivá dílna 15.11. od 14,30 hod.

Zveme všechny milovníky perníčků, tentokrát spojíme příjemné s užitečným, budou se vyrábět mýdla s perníkovou vůní. Přijďte ve čtvrtek 15.11. od 14,30 do hájovny tvořit s Monikou Veverkovou.