Spolek Hájovna vznikl na podzim roku 2015 na základě občanských aktivit lidí z  Cibulek, kteří chtějí zachovat odkaz pasovského biskupa Leopolda Leonharda Thuna von Hohensteina. Dalším cílem spolku je podílet se na zachování a ochraně přírodního parku Košíře-Motol pro jeho přírodní, krajinné a estetické hodnoty. Důležitý je i pro zdraví obyvatel Prahy. Jeho lesy a louky vytváří příznivé ovzduší v suchém znečištěném klimatu města a se severozápadními větry odsud proudí do centra Prahy čistý vzduch.

Romantický park biskupa Hohensteina, který je součástí přírodního parku Košíře–Motol, je ve vlastnictví města, ale samotný zámeček je v rukou společnosti Cibulka, a. s., která ho navzdory jeho kulturní hodnotě nechává už 25 let chátrat. Usedlost i park, byly 3. 5. 1958 prohlášeny za kulturní památku.

Leopolda Leonharda Thun von Hohensteina a nejspíš i autora návrhu klasicistního zámečku a okolního romantického parku se sochami a drobnou zahradní architekturou vnímají místní lidé jako jednu z nejvýznamnějších postav košířské historie. Usedlost je důležitou součástí našeho života na Cibulkách. Jsme přesvědčeni, že odkaz Leopolda Leonharda Thuna von Hohensteina si zaslouží jiný osud než rozpad a zapomnění.


Dílna „Zamrzlá okénka“ v hájovně ve čtvrtek 17.1. od 14,30 – 17,00 hod.

17.1. bude v hájovně výtvarná dílna „Zamrzlá okénka“ s Míšou Vévodovou, začínáme ve 14,30, předpokládaný konec v 17,00 hodin.

Nová kniha Evy Malé „Život na Cibulkách“ ke koupi v hájovně

V hájovně je možnost koupit si knihu Evy Malé „Život na Cibulkách„.

Právě jsme navrtali novou mapu romantického parku, přijďte se podívat!

Nová informační mapa parku je k vidění u hájovny na venkovní tabuli. Mapu nakreslil Štěpán Bartošek a dal si s ní velkou práci. Přijďte se na ní podívat! Na jejím vzniku spolupracovali členové spolku, historik Míla Mann a nevznikla by bez finanční podpory Magistrátu hl.m. Prahy.