V červnu 2017 proběhla kolaudace budovy hájovny, opravu řídil Odbor životního prostředí Magistrátu. Na konci srpna 2017 byla podepsána smlouva o pronájmu hájovny mezi MHMP a spolkem Hájovna.